Päivitetty 24.4.2019

Rekisterinpitäjä

Business Oulu -liikelaitos (Y-tunnus 0187690-1)
Hallituskatu 36 A, 90100 OULU
(08) 558 558 10
PL 22, 90015 Oulun kaupunki


Rekisterinpitäjän edustaja

Business Oulu –liikelaitos, johtaja
Juha Ala-Mursula
etunimi.sukunimi@businessoulu.com


Yhteyshenkilö

Marko Sulonen
etunimi.sukunimi@businessoulu.com


Tietosuojavastaavan yhteystiedot

bo.tietosuojavastaavat@businessoulu.com


Rekisterin nimi

Business Oulun yrityshakemiston oulucompanies.fi asiakasrekisteri

1. Tietojen tallennus (pakollinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa yrityshakemistoon rekisteröidyn sähköpostin sekä yrityksen mahdollisia yhteystietoja. Rekisteröidyn itsensä syöttämät rekisteröitymistiedot saattavat sisältävät seuraavat tiedot: sähköposti

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin, palautekyselyiden ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät yrityshakemistoon rekisteröitymiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua yrityshakemistoa koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen. Henkilötiedot poistetaan, kun yrityksen viimeisimmästä yritystietojen päivittämisestä on kulunut 36 kuukautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Sekä yrityshakemiston että Virtual Showroomin osalta tiedot tallennetaan BusinessOulun ja Oulun Yliopiston asiakkuudenhallintajärjestelmiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteritietoja voidaan jakaa edellä mainittujen organisaatioiden sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Sinulla on oikeus:

 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:

Oulun kaupungin kirjaamo

PL 71

90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Sähköinen pyyntö osoitetaan:

kirjaamo@ouka.fi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Valvontaviranomaisen nimi: Tietosuojavaltuutettu

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista osoitteessa: www.ouka.fi/tietosuoja

 

2. Muut rekisteröintitietojen käyttötarkoitukset (vapaaehtoinen)


Rekisteröityjä hyväksyy, että rekisteröintitietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Tietosuojaselosteen muuttaminen

BusinessOulu kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palvelussa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. BusinessOulu suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.