Company description

Teleterapia.fi on suomalainen hyvinvointialan yritys, jonka palvelut on kehitetty uuden sukupolven hyvinvointipalveluiden eturintamalle. Tarjoamme asiakkaillemme matalan kynnyksen keskustelupalvelua osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Keskustelupalvelun tarve voi johtua esim. ahdistuksesta, masennuksesta, yksinäisyydestä, parisuhdeongelmista, työväsymyksestä, opiskeluvaikeuksista tai mistä tahansa muusta mieltä kuormittavasta asiasta. Olemme ennaltaehkäisevä vaihtoehto kliiniselle psykoterapialle, psykiatriselle interventiolle ja psykofarmakologiselle lähestymistavalle.

Teleterapia.fi -hyvinvointipalvelun perustajat — kaksi erikoissairaanhoidon ammattilaista — halusivat alunperin ratkaista kliinisten terapiapalveluiden kolme keskeisintä epäkohtaa:

✘ Terapiaan hakeutuminen ei saa olla vaivalloista
✘ Terapeutin valitseminen ei saa olla sattumanvaraista
✘ Terapiapalvelun yksityisyyssuoja ei saa olla puutteellinen

Vastauksena he kehittivät oman konseptin modernista asiakaslähtöisestä terapiapalvelusta, eräänlaisen terapian sisarpalvelun, koska he eivät halunneet pelkästään nostaa rimaa vaan myös madaltaa kynnystä.

Business sector

Consultancy services for health industry, Health & Life Science, Health technology and eHealth, Healthcare and Wellness services

e-Services, Health, Social and health care systems