Company description

Toteutamme vaativia luukkuratkaisuja vesivoimalaitoksille kokonaisurakoina sisältäen suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen.
OMAA TUOTANTOA
– Suodattimet teollisuuden prosesseissa tarvittavan raakaveden puhdistukseen.
– Standardit ja erikoismitoin suunnitellut suurvalumuotit rakennusteollisuuden tarpeisiin
– Hydrauliikkakoneikot
ALIHANKINTAA
– Hydrauliikkalohkot
– Hitsauspalvelut
– CNC-koneistus
– Asennusvalvonta ja asennus
– Kunnossapito

Business sector

Bioenergy & biofuels, CHP & DHC, Clean water, Energy production & distribution, Machinery and equipment manufacture, Maintenance and automation, Manufacturing industry, Metal production, Mining, Other manufacture, Smarter and Cleaner Industry / Cleantech and Industry, Solar Energy, Waste-to-energy, Water technology, Wind energy

B2B, e-Services, Equipment