Yritysesittely

Rautatieto Oy tuottaa rautateiden turvalaite- ja liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja kunnossapitopalveluja, rautateiden yhteentoimivuuden konsultointia sekä turvalaitekunnossapidossa käytettäviä mittalaitteita. Tuotamme tarvittaessa kaikki radan turvalaitteisiin liittyvät palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja valvonnasta käyttöönottoon. Osaamisemme kattaa lähes kaikki Suomen rautateillä käytössä olevat liikenteenohjausjärjestelmät ja valvontalaitteet.

Palveluksessamme on noin 25 rautatiealan ammattilaista ja toimialueenamme on koko Suomen rataverkko, myös yksityisraiteet. Yrityksen päätoimipaikka on Oulussa.

Rautatieto Oy:n tavoitteena on olla alan laadukkain toimija. Laadukas toimintamme perustuu henkilöstön osaamiseen, oikeaan asenteeseen ja vahvaan sitoutumiseen. Työn sujuvuutta parannetaan jatkuvalla laatujärjestelmän kehittämisellä. Tavoitteemme on, että työt tehdään kerralla kuntoon.

Osaamisalueet

Infrastruktuuri, Kauppa, Palvelut, Logistiikka, Matkailu, Konsultointi ja muut B-to-B- palvelut, Kunnossapito ja automaatio, Mittausteknologia, Älykäs ja Puhdas Teollisuus / Cleantech ja Teollisuus

B2B, Diagnostiikka, Monitorointi