Yritysesittely

Koulutus- ja valmennuspalvelut:
Koulutus- ja valmennuspalveluissa keskityn terveyden kannalta olennaisiin teemoihin ja niiden keskeisiin sisältöihin. Teemoja ovat esimerkiksi ravitsemus, liikunta, uni & rytmittäminen, ylivireystila sekä luonto terveyden edistäjänä. Tavoitteena on motivoida jokaista huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan, sekä antaa siihen arjessa toimivia keinoja. Lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä kansansairauksia kuten diabetesta ja sydän- ja verisuonisairauksia. Esitän asiat käytännönläheisesti, selkeästi sekä tutkimuksiin ja kansallisiin suosituksiin perustuen.

Asiantuntijapalvelut:
Olen erikoistunut erilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien hankkeiden ja niiden osa-alueiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä konsultointiin. Hankkeiden yhteydessä voidaan toteuttaa valmentavia luentoja em. teemoista myös eri potilas- ja asiakasryhmille. Teen myös aihepiiriin liittyviä selvityksiä, raportteja ja muita kirjoituksia. Työskentelytapani on näyttöön perustuvaa ja ilmaisultaan selkeää.

Tutustu palveluihini ja osaamiseeni tarkemmin verkkosivuillani.

Osaamisalueet

Asiantuntijapalvelut, Lääkekehitys, Muu, Terveys ja Life Science, Terveys- ja hyvinvointipalvelut, Terveysteknologia ja eHealth

B2B, B2C, eHealth, HealthTech, Hoito, Kuntoutus, SOTE-järjestelmät, Sähköiset palvelut, T&K, Terveys