Yritysesittely

Elämästä on tullut monelle suorittamista. Tehokkuus ja työelämän paineet ovat tuoneet mukanaan yhä enemmän stressiä, kiirettä ja kuormitusta. Tasapaino aktiviteetin ja levon välillä häiriintyy. Hyvinvointi Hellitä Oy auttaa olemaan enemmän läsnä tässä hetkessä, rentoutumaan ja palautumaan.

Onko teille tärkeää hyvä työilmapiiri ja työssä jaksaminen? Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen merkittävimpiä voimavaroja. Työhyvinvointi luodaan yhdessä. Investointi työhyvinvointiin maksaa itsensä moninkertaisena takaisin. Yrityksille, päiväkodeille ja kouluille tarjotaan palveluja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tarjoama muodostuu valmiista palvelukokonaisuuksista tai yhdessä sovituista sisällöistä. Sisällöt ovat aina toiminnallisia eli esim. luennon yhteydessä teemme myös käytännön harjoituksia. Esim. tyky-päiviin on mahdollista tilata sisällön lisäksi myös tila ja ruoat. Järjestämme ne kaikki puolestanne.

Jaana-ope tarjoaa yksityisopetusta peruskoululaisille. Yksityisopetus on perusopetusta täydentävä ja tukeva, ja se suunnitellaan yksilöllisesti oppilaan tarpeet huomioiden hänen näköiseksi oppimisprosessiksi. Asioita, joihin lapsi voi saada lisätukea yksityisopetuksen avulla: oppimisen haaste tietyssä oppiaineessa, luetun tai kuullun ymmärtäminen, suullinen ilmaisu, kokeeseen harjoittelu, läksyjen tekeminen, lukutekniikat, vastuun ottaminen, ajanhallinta, sosiaaliset suhteet, liikkuminen, uni, palautuminen, itsetunto, minäkuva, alakoulusta yläkouluun siirtyminen, koulun vaihdos. Yksityisopetus helpottaa myös perheen arkea.

Osaamisalueet

Koulutus, Terveys- ja hyvinvointipalvelut

Terveys