Yritysesittely

Kaitotek Oy on suomalainen tietoliikenne- ja ohjelmistoalan yritys, joka tarjoaa uudenlaista tietoverkon laadun mittaus- ja seurantaratkaisua ja tarvittaessa konsultoi ohjelmisto- ja verkkohankkeissa. Yrityksen henkilöstöllä on erittäin vahva kokemus tietoliikenteestä, palvelunlaadun mittaamisesta, ohjelmistokehityksestä ja toimimisesta kansainvälisissä ja kansallisissa hankkeissa.

Kaitotekin päätuote, Qosium, erottuu lukuisista verkkodiagnostiikka- ja monitorointituotteista monin tavoin, mutta kolme seikkaa nousee selvästi esille: mittaus on aito passiivinen palvelunlaatumittaus, tuote on ohjelmistopohjainen ja toiminta on reaaliaikaista. Palvelunlaatu yleisesti tarkoittaa jonkin tietyn sovelluksen/palvelun verkkoliikenteen sujuvuutta tarkasteltavan verkkopolun yli. Tyypillisiä palvelunlaatusuureita ovat esimerkiksi viive, viiveen vaihtelu ja pakettihäviöt.

Qosiumin passiivinen mittaus tarkoittaa, ettei verkossa mitata keinotekoisen testiliikenteen vaan normaalisti toiminnassa olevan sovelluksen/palvelun laatua verkon yli. Näin päästään käsiksi tarkasti siihen, miten sovellukset ja palvelut toimivat todellisuudessa verkon ja erilaisten linkkien yli. Mittaus ei vaadi verkolta, verkkolaitteilta tai mitattavilta sovelluksilta/palveluilta erillistä tukea.

Palvelunlaadun tarkkailu nousee tärkeäksi aina, kun kyseessä on kriittinen verkkopalvelu, eli sellainen, jossa ei saa esiintyä häiriöitä. Qosium-ratkaisua on toimitettu erilaisille alustoille, kuten tyypilliset kannettavat, palvelimet, 5G-puhelimet, IoT-laitteet, tukiasemat ja esimerkiksi Axis:n videokamerat.

Automaattinen laadun valvontaratkaisu sopii etenkin yksityisiin langalliseiin, 5G- ja LTE-verkoihin satama- ja tehdasympäristöissä, joissa laadukas tiedonsiirto on koko toiminnan edellytys. Valvontaa on tehty mm. RemoteApp-etäyhteyksille, koneen tai laitteen etäohjaukselle (video ja kontrolliyhteydet) ja VPN-yhteyksille.

Osaamisalueet

ICT, Konsultointi ja muut B-to-B- palvelut, Mittausteknologia, SW-development, SW-products, Testing and Certification Services

5G, B2B, Connectivity, Diagnostiikka, IoT, Logistiikka, Monitorointi, Turvallisuus