Yritysesittely

Kaitotek Oy on suomalainen tietoliikenne- ja ohjelmistoalan yritys, joka kehittää mittausohjelmistoja ja myy konsultointipalveluita. Yrityksen henkilöstöllä on erittäin vahva kokemus tietoliikenteestä, palvelunlaadun mittaamisesta, ohjelmistokehityksestä ja toimimisesta kansainvälisissä ja kansallisissa hankkeissa.

Kaitotekin päätuote, Qosium, erottuu lukuisista verkkodiagnostiikka- ja monitorointituotteista monin tavoin, mutta kolme seikkaa nousee selvästi esille: mittaus on aito passiivinen palvelunlaatumittaus, tuote on ohjelmistopohjainen ja mittaus on reaaliaikainen. Palvelunlaatu yleisesti tarkoittaa jonkin tietyn sovelluksen/palvelun verkkoliikenteen sujuvuutta tarkasteltavan verkkopolun yli. Tyypillisiä palvelunlaatusuureita ovat esimerkiksi viive, viiveen vaihtelu ja pakettihäviöt.

Qosiumin passiivinen mittaus mahdollistaa toiminnassa olevan sovelluksen tai palvelun laadun mittaamisen sellaisenaan, eikä se vaadi mitattavalta liikenteeltä tai verkolta erillistä tukea. Näin päästään käsiksi tarkasti siihen, miten sovellukset ja palvelut toimivat oikeasti verkon ja erilaisten linkkien yli.

Palvelunlaadun tarkkailu nousee tärkeäksi aina, kun kyseessä on kriittinen verkkopalvelu, eli sellainen, jossa ei saa esiintyä häiriöitä. Qosium-ratkaisua on toimitettu erilaisille alustoille kuten tyypilliset kannettavat, palvelimet, 5G puhelimet, IoT laitteet, tukiasemat ja muut sulautetut järjestelmät.

Olemme rakentamassa automaattista verkon laadun valvontaratkaisua yhteistyössä 5G Viima -projectissa ja keskitymme siinä laadun seurantaan 5G – ja LTE-yksityisissä verkoissa satama- ja tehdasympäristöissä.

Osaamisalueet

Asiantuntijapalvelut, ICT, Konsultointi ja muut B-to-B- palvelut, Mittausteknologia, SW-development, SW-products, Testing and Certification Services

5G, B2B, Connectivity, Diagnostiikka, IoT, Monitorointi, Turvallisuus