Yritysesittely

Kiertokaari on kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Tuotamme kunnan vastuulle kuuluvat jätehuoltopalvelut asukkaiden ja ympäristön hyvinvointi turvaten. Toimialueeseemme kuuluvat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe, Siikajoki ja Simo.

Toimintamme pohjautuu materiaalitehokkuuteen ja kiertotalouden edistämiseen. Työllistämme päätoimipaikassamme Ruskon jätekeskuksessa Oulussa vakituisesti 26 henkilöä ja meillä on useita yhteistyökumppaneita tuottamassa yhdessä kanssamme kestäviä jätehuoltopalveluita.

Palveluverkostomme kattaa kahdeksan toimipistettä. Päätoimipaikassa Ruskon jätekeskuksessa on seudun suurin hyöty- ja vaarallisten jätteiden sekä sähkö- ja elektroniikkajätteen vastaanottopiste sekä laitosmaiset jätteiden käsittelypalvelut seka- ja rakennusjätteelle, yritysten nestemäisille jätteille, öljyisille vesille sekä biojätteelle ja lietteelle. Panostamme kattavasti jätteiden syntypaikalla tapahtuvan lajittelun puolesta tehtävään neuvontaan. Vuonna 2018 valtaosa jätekeskuksen vastaanottamasta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana ja vain alle prosentti päätyi loppusijoitukseen. Ruskon jätekeskuksen tuottamaa biokaasua on hyödynnetty teollisuudessa yli 20 vuotta, ja vuodesta 2017 lähtien olemme myyneet biojätteen mädätyskäsittelyssä syntynyttä biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Tarjoamme Ruskon jätekeskuksesta tilaa uusille kiertotalouteen pohjautuville pilottihankkeille.

Osaamisalueet

Bioenergia & biopolttoaineet, Jätehuolto, Jätteestä energiaksi, Kierrätys, Kiertotalous, Waste-to-value, Älykäs ja Puhdas Teollisuus / Cleantech ja Teollisuus