Yritysesittely

Redamat Oy auttaa PK ja myös kansainvälisiä yrityksiä pääsemään strategisiin ja
operatiivisiin tavoitteisiin. Tavoite on mahdollista toteuttaa kokenee johtajan toimesta joko operatiivisena jäsenenä tai mentorina yrityksen jäsenelle.
Redamat tarjoaa erilaisia fokusalueita asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseksi:
– Yhtiön strategia ja toteutussuunnitelmien teko ja toteutus
– Liiketoimintasuunnitelmien ja – mallien suunnittelu ja analysointi
– Yritysten analysointi partnerointi, osto tai myyntisuunitelmia varten
– Toimintamalli, tuoteportfolio ja tuotekehitys prosessien suunnittelu ja kehitys
– Osto, valmistus ja logistiikkasuunnittelu ja kehitys
– Yrityksen johdon sparraus ja kehitystoimet

Osaamisalueet

ICT

B2B, Connectivity, Logistiikka, T&K