Yritysesittely

Nutri-Flow Oy on oululainen start-up yritys, joka tekee tutkimus- ja kehitystyötä ravintoainetiheyden laskemiseen tarkoitetun älykkään Nutri-Flow -ravintotulkin parissa. Tavoitteena on kansainväilistyminen palveluinnovaatiolla, joka pystyy hyödnytämään eri maiden kansalliset elintarviketietokannat ravintosuosituksineen. Ravintotulkki helpottaa tutkimusta ja vähentää virheiden mahdollisuuksia sekä toimii hyvinvointipalveluita tarjoavien toimijoiden luotettavana, ruokavalioista riippumattomana, työvälineenä. Uusi kansainvälinen Nutri-Flow -ravintotulkki tulee olemaan ainoa sumeaan logiikkaan ja evoluutiolaskentaan perustuva kokonaisvaltainen verkossa toimiva kansainvälinen ravintopalvelu. Avaintekijät tuoteinnovaatiossa on tutkimustietoon perustuva kokonaisvaltainen yksilöllinen ravitsemusohjaus, positiivinen käyttökokemus ja liitettävyys muihin hyvinvointipalveluihin. Liitettynä tervehydenhuollon järjestelmiin tuotteemme parantaa myös potilasturvallisuutta.

Osaamisalueet

Asiantuntijapalvelut, Muu, Terveys ja Life Science, Terveys- ja hyvinvointipalvelut, Terveysteknologia ja eHealth

B2B, B2C, eHealth, HealthTech, Keinoäly, Kuntoutus, Monitorointi, Palvelumuotoilu, Sähköiset palvelut, T&K, Terveys